ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԿՈՄՊՈԶԻՏԱՅԻՆ ՎԱՀԱՆԱԿ

Ալյումինե կոմպոզիտային վահանակը օգտագործվում է շենքերի և շինությունների երեսպատման համար: Մենք պատրաստում ենք կոմպոզիտային վահանակներ տարբեր գույների, ինչպես նաև մարմարի և գրանիտի տեսքով: Այն ջերմամեկուսիչ է, կոռոզիադիմացկուն, թեթև և տարբեր բնակլիմայական պայմաններում չի ենթարկվում փոփոխության: